Dorot Sobczyk

Regisseren, spelen, fotograferen, projecten ontwikkelen, coachen en verbindingen leggen. In veel van haar werkzaamheden afgelopen jaren ligt de nadruk in het werken met jongen mensen. Deze doelgroep raakt en inspireert haar. Na haar afstuderen heeft ze zich voor vele jaren verbonden aan de Belgische jeugd theaterhuizen, waar haar liefde voor werken met en voor kinderen, jongeren zijn wortels kreeg. Ze gaf daar verschillende workshops, fotografie- projecten en heeft voorstellingen met jongeren gemaakt. Sinds 2012 is ze werkzaam op de Hoge School voor de Kunsten in Tilburg als docent Performance creëren. Daarin begeleid ze studenten van verschillende studie richtingen in het maken van een eigen Performance, daarin staan talenten en eigenheid centraal. De afgelopen jaren is ze ook verbonden als actrice bij Krachtvoer Theater. Op dit moment werkt ze bij o.a. Centrum voor de Kunsten in Eindhoven, Kunstkwartier in Helmond.